Osiąganie

target icon

Domena Działanie

Krótki opis:

Osoby, które można zidentyfikować jako mających talent Osiąganie, są bardzo wytrzymałe i pracowite. Odczuwają satysfakcję, kiedy są zajęte i produktywne.

Kocham:

Kocham wypełnianie zadań, dążę do ich realizacji.
Kocham pracę nad spełnianiem celu i jego osiągnięcie.
Kocham robić coś bezinteresownie, kocham mówić „tak”.

Siła i przewaga:

Osoby z talentem Osiąganie uwielbiają wypełniać zadania i czerpią poczucie spełnienia ze swoich osiągnięć.

W prostych słowach:

osoby z instynktem Zdobywcy mają silną wewnętrzną motywację – źródło intensywności, energii i siły, która pozwala im przekraczać granice, aby osiągnąć cel. W rezultacie to właśnie oni wyznaczają rytm i definiują poziom produktywności dla otoczenia.

Stwierdzenia

Jestem:
pracowity
Będę:
Wyznaczał rytm pracy
Wartości, które wnoszę:
Intensywność, wytrwałość, rytm pracy (który definiuję dla otoczenia), pilność i dążenie do celu, energia
Moje potrzeby:
Możliwość pracy w swoim tempie

Kim jestem?

 • robotnikiem
 • pracownikiem
 • człowiekiem czynu
 • twórcą
 • wykonawcą
 • zwycięzcą

Które cechy najlepiej mnie opisują?

 • zdecydowany
 •  pilny
 • wyrazisty
 • zmotywowany
 • produktywny
 • ambitny

Źródło: https://dominikjuszczyk.pl